Hướng dẫn đăng nhập


- Bước 1. Truy cập vào website Học tập MyUEL 

- Bước 2. Trên menu của MyUEL, chọn mục Học vụ, sau đó click chọn Đăng ký học phần.


Lưu ý khi đăng nhập


- Người dùng phải sử dụng tài khoản Email do nhà Trường cung cấp.
- Trước khi đăng nhập hệ thống, hãy thoát ra hết tất cả những tài khoản của Google, ví dụ như Gmail.
- Phải lưu ý nhấn thoát ra ngoài mỗi khi không sử dụng để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin tài khoản.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Online : 5 - Total : 836769